NAJVEĆI GREH SRBA

Nikola Tesla nije priznavao Alberta Ajnštajna i njegovu naopaku teoriju, sa kojom se truju deca od malena: PROSJAK, UMOTAN U LJUBIČASTO, KOGA SU NEUKI LJUDI UZELI ZA KRALJA...GOMILA GREŠAKA I POGREŠNIH IDEJA KOJE SE NASILNO PROTIVE UČENJU VELIKIH NAUČNIKA PROŠLOSTI I ZDRAVOG RAZUMA.

Prošlo je 100 godina, čovečanstvo je sve više zbunjeno, materijalizam ruši sve pred sobom, Zemlja je umorna, a vi Srbi ste najviše odgovorni za to!!!


Bog vam je poslao jednog od najboljih sinova da vas prosvetli. I šta ste vi uradili?


Niste priznali pravog, već lažnog idola Ajnštajna-izopačenog, lažnog egocentrika, koji je slavu stekao matematičkom genijalnošću svoje žene Mileve.


Umesto istine, Srbija je pomogla uveličati najveće zlo. A svoga najvećeg sina, njega, koji je živeo istinito, genija i proroka, odbacili ste ga. Svi imate usađenu laž od malena, a iz laži se ne može razviti istina.

TARABIĆI O AJNŠTAJNU I ZVANIČNOJ NAUCI: "TAKO ĆE ČOVEK ŽIVETI DUGO, MNOGO DUGO, A DA NEĆE UMETI DA SAM SEBE PREPOZNA. BIĆE MNOGO LAŽNIH MUDRACA KOJI ĆE PREKO SVOJIH KNJIGA MISLITI DA SVE ZNAJU I DA SVE UMEJU. ONI ĆE BITI VELIKA PREPREKA DA SE DO OVIH SAZNANJA DOĐE, A KADA SE SVE TO SAZNA I PREPOZNA, ONDA ĆE LJUDI UVIDETI U KAKVOJ SU ZABLUDI BILI, SLUŠAJUĆI OVE NJIHOVE MUDRACE".

* Nauka je lična perverzija osim ako ima za svoj konačni cilj poboljšanje čovečanstva.


* Praktičan prenos energije bez žica je izuzetno značajan za čovečanstvo.


* Kada nauka bude počela da proučava duhovne pojave, tada će za 10 godina napredovati više, nego u svim vekovima do sada kroz istoriju.


* Sadašnjost je njihova, a budućnost, za koju sam tako naporno radio, je moja.


* Ako ne znate kako NASTAJE VODA, gledajte pojave u prirodi. Ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju.

 

 

OSNOVE NIKOLE TESLE


PRAVILO KVADRATA RASTOJANJA

JAČINA POLJA OPADA SA KVADRATOM UDALJENOSTI, SLABI SA UDALJENOŠČU!

To je osnovno pravilo iz geometrije, koje su poznavali još stari grci.

Matematička jednačina mora važiti u oba smera, a fizičari su to namerno zapostavili jer im je smetalo u njihovim karijerama. Kada pogledate jednačinu vidite, da pravilo opisuje udaljenost u zavisnosti od jačine polja. Zato je i brzina svetlosti (metar/sekund) zavisna od jačine polja. Jer smo unutar toga polja i mi, ne možemo osećati promene ali smo ipak deo nje!

KADA NEŠTO POVEĆA JAČINU POLJA, TADA SE PO MATEMATIČKOJ JEDNAČINI I U PRIRODI VELIČINA SVEGA PROPORCIALNO SMANJI!​​

KADA SE JAČINA SMANJI, TADA SE UNUTRAŠNJOST POLJA ODGOVARAJUĆE POVEĆA

Brzina svetlosti nije svemoguća već zavisi od polja. To se jednostavno može dokazati da je Nikola Tesla imao pravo! Ali niko neće da upotrebljava mozak koji Vam je Bog dao. Lakše i sigurnije je učiti napamet i biti poslušan u duhu.


Najveći uspeh đavola je, da je preko Ajnštajna i školskog sistema uspeo ubediti ljude da zlo ne postoji, i da zato nema ni kazne...


Kada je nauka za vreme Ajnštajna zaboravila to osnovno matematičko pravilo, tada je čovek izgubio kontakt s prirodom. To je izvor svog  nerazumevanja. Zašto svetlost slabi kad putuje? Šta ga usporava? To je etar, to je elektromagnetno polje sa kojim je ispunjena cela vasiona, ispunjena kao okrugla posuda sa vodom. Zvanična nauka nije priznala to nego je porekla i ograničila pristup po načelu – naša realnost je samo to što možemo da vidimo i opažamo sa izuzetno skupim uređajima. Ostalo nas ne interesuje.

 

 

Astronom Edvin Huble je zapazio crveno svetlo oko zvezda i ustanovio da se razdaljina povećava, ali zbog nepoznavanja osnovnih matematičkih funkcija pogrešno je zaključio da se vasiona širi. Što se sunce više približava zajedno sa nama središtu galaksije uticaj polja je sve jači i zbog toga vidimo zvezde kao da se udaljavaju od nas. Nije bilo nasilne eksplozije niti naglog širenja po prostoru. Priroda nije kruta. Ajnštajn je prikazao takvom, jer se takva svidela zapadnom svetu. Ajnštajn je tvorac tog nepravednog sistema koji uništava ceo svet. Vasiona je nastala kao klasičan elektromagnetni talas - svetlost, koji je kasnije prešao u kružni vrtložni oblik, zatim u elektromagnetnu vrtložnu kuglu, koja se i danas smanjuje. Zbog toga nam nije potrebna nikakva misteriozna crna energija, niti crna materija. Kvantna fizika je zabluda. Potreban nam je samo zdrav razum. Naučnici u prošlosti su ga imali.

Nikolaj Kopernik 1473-1543


"Mi nismo centar vasione nego njegov delić. Ako se vasiona menja, menjamo se i mi. Shodno tome, mi smo deo promene i ne možemo to osetiti, kao što bi to mogli van tog uticaja. Takođe to ne mogu meriti naši uređaji."


Put u katastrofu u kojoj se danas nalazi svet, ste sami utabali na putu u dvadeseti vek. Osnovni zakon elektrodinamike iz 1884. godine jeste temelj moderne nauke i civilizacije .


Carl Sagan američki astronom i egzobiolog: "Maksvelove jednačine imale su veći uticaj na čovečanstvo nego svi predsednici."


Albert Ajnštajn je rekao: posebna teorija relativiteta duguje svom izvoru, Maksvelovim jednačinama elektromagnetnog polja.


Ričard Fejman matematičar i fizičar je bio ubeđen da će istorija presuditi Maksvelovom odkriću zakona o elektrodinamici kao najznačajnije, najbolje odkriće devetnaestog veka.


Nažalost. Uz pomoć pogrešno pojednostavljenih Maksvelovih jednačina (dovršene su posle njegove smrti), čelni ljudi su onemogućili rad Nikole Tesle i tako otvorili put bezbrižnog iskorišćavanja čoveka i prirode. Za vaše naučnike i mudrace se sve kreće samo su oni u mirovanju. Tako se lakše računa - istina nikog ne zanima.


Zato nije čudno što je dokaz o postojanju magnetnih monopola u realnosti, koji su uradili naučnici 2009. godine u Nemačkoj, namerno zaboravljen. Svetski autoriteti bi morali priznati realnost i prepraviti sve naučne knjige. To bi donelo istinite promene kojih se Amerika, naš tiranin, najviše plaši.

Maksvelove jednačine ili osnovni zakon elektrodinamike jesu jednačine koje opisuju elektromagnetno polje, njegove vremenske promene i širenje u prostoru sa električnim monopolima koji su opisani i magnetnim monopolima, što ih nisu uspeli izmeriti. Šta su ustvari magnetni i električni monopoli?

Pri kretanju kroz magnetno polje primetićete pravougaono električno polje. Elektroni ili električni monopoli jesu uzrok za gustinu struje tog polja, koja se proširuje, u idealnim uslovima do beskonačnosti. Električni monopoli su materija, znači magnetni monopoli predstavljaju duhovnu energiju o kojoj je govorio Nikola Tesla? DA.

Takođe imate magnetno polje koje je pod pravim uglom na električno polje. Magnetni monopoli koje su naučnici prvi put videli 2009. godine u posebnim uslovima i imaju tendenciju kretanja ka unutra, se skupljaju! U prirodi ih za razliku od električnih monopola koji su veoma mali, ne možemo meriti zbog ogromnih dimenzija. Jer i zlatna ribica ne može izmeriti spoljašnje dimenzije svoje posude ali može da upotrebi matematiku.


Električno i magnetno polje jesu uvek povezani. Izraz monopol je nepravilan, jer je sve sestavljeno od par vrtloga, koji se širi iz centra ka spoljašnosti i njemu suprotnog vrtloga, koji se skuplja, ograničuje ga i daje mu oblik. Dali je taj par u nematerijalnom ili materijalnom stanju zavisi od kretanja u prostoru.

Neutrino je osnovna energetska čestica, nema manja u kosmosu. On je prava Božija čestica. Brži je i od misli. Po vasioni putuje hiljadu puta brže od svetlosti. Gluoni i kvarkovi jesu samo postulati - izmišljeni, stvoreni za potrebe nauke. Neutrino ima naboj + i - , ali poprečna vrednost naboja jeste nula. To je samo kretanje oko središnje tačke. Prosto rečeno poprečje naboja je nula pa s toga stvarno srednja vrednost nije nula. Jednostavno su prebrzi da bi trenutna tehnologija mogla da ih izmeri. Isto važi i za masu. Ako je sada elektron – materija, drugi put biće pozitron, koji je antimaterija, pa tako imamo celokupnu masu koja je opet jednaka nuli. Efektivnu vrednost dobijete ako neutron ide sa jednom stranom u interakciju.


Otvorena jezgra imaju neutrini koji se kreću brže od svetlosti. Kada im se brzina smanji ispod svetlostnu, tada im se jezgre zatvore i vrtložne kugle postaju stabilne. Tako dobijemo česticu - materiju.


Elektron vidite kao monopol jer je drugi deo zatvoren u unutrašnjost čestice. Vrteća kugla je najstabilniji oblik u kosmosu, koji može da podnese različitu jačinu pritiska iz okoline jer ima rastojanje od središta do spoljašnjeg omotača svuda jednaku, tako su i sve sile podjednako podeljene.

Ima mnogo naučnika koji smeju da razlažu delovanje sveta, ali je samo jedan uvažavao osnovno pravilo kvadrata razdaljine bez koje ne možemo razumeti smisao života. To je Prof. Dr. Konstantin Meyl iz Nemačke. On je pravi naslednik Nikole Tesle.


Iz Maksvelovih jednačina možete jedino da izvedete dobro poznate Hercove ili transverzalne elektromagnetne talase. Međutim kod računanja longitudialnih skalarnih talasa rezultat će biti nula. I to je velika mana tih jednačina jer skalarni talasi su prisutni kada se govori na primer o plazmi. Počevši od Faradejevog otkrića umesto od stvaranja zakona indukcije po Maksvelovu, možete da razvijete Razširenu teoriju polja koja nadgrađuje Maksvelovu teoriju opisom potencionalnih vrtloga i njihovog širenja u obliku skalarnih talasa. A još uvek sadrži Maksvelovu teoriju kao poseban primer. Takvo širenje je dozvoljeno i ne protivi se školskoj fizici. Prof. Dr. Konstantin Meyl je tako razvio teoriju koja ujedinjuje standardnu i kvantnu fiziku i nema paradoksa. Sa njom možete da razjasnite baš sve pojave i oblike života u kosmosu koji upotrebljava pored nama poznatih talasa i skalarne-vrtložnelongitudinalne talase, koji su tehnološki mnogo napredniji.

Čovečanstvo nije bilo spremno za Nikolu Teslu. Zato još uvek živimo u primitivnom i agresivnom društvu, koje promoviše iskorišćavanje svega, ne poštuje život i vodi u propast. Ali dobili ste poslednju priliku! Da li ćete je iskoristiti? Pitajte decu.

Benzenovi prstenovi su prisutni svuda u organskoj hemiji. To su vrhunski električni motori koji stvaraju sve biohemiske procese u telu. Elektroni imaju sposobnost kretanja oko jezgra u zavisnosti od oblika magnetnih skalarni talasa. Pirimidinovi prstenovi su graditelji nukleinske kiseline - osnove života. Zbog povezanosti vertikalnog vektora magnetnog polja koji izlazi iz obruča i magnetnog polja, koji se širi kao DNK talas dolazi do interakcija. Čarls Darvin to nije mogao znati, zbog toga je uključio majmune u priču. Današnji stručnjaci i čitav školski sistem ne razumeju osnove elektrotehnike. To je perverznost.

Kada zvanična medicina bude počela proučavati osnove elektrotehnike tada će čovek početi da razume život i smrt i sve bolesti će se definisati i analizirati kao elektromagnetne smetnje. Nikola Tesla je prvi sastavio aparat za očuvanje zdravlja na principu skalarnih talasa. Prof. Meyl je taj aparat usavršio i već je neko vreme na raspolaganju svima nama, ali o tome se ćuti. Cena tog lečenja skoro je besplatna u poređenju sa sve skupljom ,,modernom’’ medicinom i mnogo praktičnija. Samo se pobunite i dignite glas. Primorajte doktore - one koje vi plaćate, da vam odgovore šta je Levinthalov paradoks. Ali prvo priznajte sebi da ste prevareni. Dobar čovek zna za svoje greške i slabosti. Samo neuki ljudi ne greše.

Čitav ste jedan vek izgubili zbog zabluda stručnjaka. Jer je brzina svetlosti u modernoj tehnologiji konstantna, morate kod promene frekvencije uvek promeniti i talasnu dužinu; povezani su kao sijamski bliznaci. Tesla i Meyl su upotrebili skalarne talase jer se brzina unutar tunela može menjati i bliznaci su slobodni. Mi živimo u jednodimenzionalnoj, primitivnoj, agresivnoj i veoma štetnoj tehnologiji. Vaša deca mogu da pređu na dvodimenzionalnu tehnologiju koja je uslov za mir u svetu. To je jedini način, da ovaj svet opstane.

Sva materija je samo elektromagnetno vibratorno stanje praznoga prostora.


Energija je stanje elekrtomagnetizma koga opažamo. Elektromagnetizam je osnovna sila prirode sve ostalo je njegova posledica. Pod uslovom kretanja, jer bez njega ne bi bilo svemira. Ko je odgovoran za prvo kretanje ne može znati niko od nas jer se nalazi van svemira. To je izvan našeg shvatanja. Boga nazivaju različitim imenima, svađaju se ko ga bolje poznaje, zbog ljudskih ubeđivanja proteklo je mnogo krvi. Proširena teorija polja može tome stati na kraj; znanje je lek za svo zlo ovog sveta. Bog je stvorio čoveka po svome obliku u elektromagnetnom liku. Krvne žrtve su velika zabluda, u etru se računa samo strujanje, a najjača je ljubav. Zato bi trebali da darujemo nju. Čovek je neutrinska elektrana. Može da proizvodi pozitivne talase, koji su laki i brzi ili negativne elektromagnetne talase koji su spori i teški. Duša je elektromagnetna vrtložna kugla koja beleži svaki trenutak života. Kada se posle fizičke smrti vratite u prvobitno stanje, tada skup vaše energije odredi, da li ćete zbog težine ostati tu u ,,paklu“ ili se laki kao balon podignete nazad kući u nebo. Kući je najlepše, tamo nema negativne energije, sve miriše na ljubičice i mnogo smeha i veselja na sve moguće načine. Tu lepotu ne možete zamisliti. Prava diktatura čiste istine. Život je dvodimenzionalna internetna igra, veoma interesantna, ako znaš pravila. Razumeti pravila, to je smisao života.

Buda je imao pravo – neznanje jeste izvor svega zla. Zato je mozak vaš jedini alat sa kojim možete da pobedite princa tame i sve njegove sledbenike – crne elektromagnetne skalarne kugle. U paklu nema veselja samo mučenje na sve moguće načine. Hrane se zlom i strahovima koje stalno stvraraju jedan drugome. U paklu nema vrućine, hladno je kao u središtu Zemlje. Hladnoća nije najveći problem, već grozan smrad koji prati elektromagnetizam zla. To je njihova najteža patnja. Pakao je pun uglednih auteriteta. Varali su mnoge, umesto za dobro svih mislili su samo na svoje interese. Što je veći bio njihov autoritet više bola su stvarali, pa je veća njihova kazna. Bolje je živeti kao zlatna ribica koja ne manipuliše i ne šteti, nego biti veliki u tom izopačenom društvu. Posle smrti nema zajedničke odgovornosti nego svako odgovara za svoju životnu priču.

Voda nastaje u ovom trenutku u jezgru Zemlje kao posledica hladne fuzije, između neutronskog (nema gvožđa!) jezgra i neutrina koji dolaze od Sunca. Svi osnovni elementi nastaju u Zemlji. Naša planeta je isto kao i Sunce nuklearni reaktor na hladnu fuziju i zbog toga naravno raste. Magnetno polje u kojem živimo je posledica superprevodljivosti jezgra. Opseg ekvatora se povećava 19 cm godišnje, brzina kretanje rotacije se smanjuje za 0,73 sekunde godišnje.

Kako je muguće da svi greše? Istoriju su menjali pojedinci, nikad većina. Naučeni ste da verujete autoritetima, oni misle umesto vas. Ne slažete se? Odakle je voda? Vaši najveći naučnici i stručnjaci nemaju odgovor, umesto toga imaju mnoštvo nejasnih mogućnosti, što znači da zvanična nauka koristi netačan naučni model i svejedno se niko ne protivi. Čista perverzija.

Pravilo kvadrata jednačine jeste jedino oružije koje može doneti mir. Sa opštim razumevanjem da smo svi električna bića što živimo u međuzavisnosti, doći će do društvenog pritiska, potrebnog za promene. Sa reaktorima na hladnu fuziju moći ćete da proizvedete sve potrebno za udoban život. Zlato će izgubiti svoju vrednost, to je prvi uslov za ravnopravno, bogato društvo. Drugi uslov je proizvodnja čiste električne energije i njen bežični prenos. Različite elektrane neće više postojati. Bez baterija i dalekovoda, bez štetnog zračenja, bez zagrejavanja. Na raspolaganje će vam biti neutrinska snaga - neutrino power koja će rešiti sve ekološke probleme civilizacije. Sve bolesti potiču od elektromagnetizma, zato možete da ih iskorenite. Rad će biti uživanje i veselje, višak vremena ćete upotrebiti za kulturu i učenje... Nasilje će biti prošlost, sebičnost i pohlepa izlečeni. Životinje i biljke će se čuvati sa poštovanjem i zaštitničkim odnosom. Samo jednačinu morate promeniti. To moraju tražiti obični ljudi od svojih političara. Među svetskim vođama samo Vladimir pravilno razume misiju i odgovornost vođe. Ali nažalost on nema vremena za razmišljanje i razmatranje o vodi. Kada bi saznao, recimo od predsednika Srbije, tada bi otišao američki bog Ajnštajn, sa svojim slugama pravo na đubrište istorije. Na njegovo mesto bi zaslužno stavili Nikolu Teslu i Prof. Dr Konstantina Meyla. A pravoslavlje bi postalo zaštitnik mira i razvoja u svetu. Da li bi voleli da nađete mir u duši i Božiju pravdu? Istinom se borite za decu, po tome će vam biti suđeno.


Laž caruje, a ćutanje podržava zlo. Sad znate, na vama je potez.

 


NIJE VAŽNA BOJA KOŽE, VAŽNA JE SAMO BOJA DUŠE.

Elektromagnetizam je jedino čudo. To je Božji dah.

 
Prijatelji Nikole Tesle

kontakt@najvecigrehsrba.rs